همبستگی انسانی (ترکی): حمله ارتش ترکیه به مناطق کرد نشین محکوم است – با محسن ابراهیمی – ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰

بالای صفحه