نگاه شما: مردم به پا خیزید زندانیان را آزاد کنید – کرونا در سنندج همچنان جان می گیرد – ۲۷ ژوئن ۲۰۲۰

بالای صفحه