نگاه شما: صحبت های پرقدرت و متحد کننده رهبر کارگران هفت تپه در دومین هفته اعتصاب سراسری – ۲۸ ژوئن ۲۰۲۰

بالای صفحه