پخش مستقیم: مبارزه و اعتصاب کارگران هفت تپه در هفدهمين روز با قدرت ادامه دارد – شیرین شمس و سجاد اکبری – ۲ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه