همبستگی انسانی (ترکی): بازنشستگان درجمهوری اسلامی – ایرج رضایی با جلیل جلیلی – ۷ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه