نگاه شما: صحبتهای اکرم نقابی، حسین دائمی و مادر پیمان فرهنگیان، اعتصاب کارگران هفت تپه – ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه