پخش مستقیم: زمینه ها و پیامدهای قرارداد ۲۵ ساله بین دولت چین و جمهوری اسلامی – گفتگوی شیرین شمس با حمید تقوائی و امیر عسگری – ۹ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه