نه به اعدام: کمپین نجات سه معترض آبان ۹۸‌ محکوم به اعدام -با مینا احدی و پریسا پوینده -۱۱ ژوئیه ۲۰۲۰

نه به اعدام به جنگ یک حکومت انسان کش میرود. اعدام را یک اقدام سازمان یافته دولتی می بیند که هدفش از اعدام برقراری عدالت نیست. حتی تنبیه هم نیست، قصد انتقام گرفتن از قاتل را هم ندارد. هدف حکومت مستقیما مرعوب کردن مردم است. به این دلیل برنامه تلویزیون «نه به اعدام» با این حکم و قانون عصر جاهلیت به مبارزه بر می خیزد. با همین برنامه سراغ مدافعین علیه اعدام می رود، روشنگری می کند و نیروی اجتماعی علیه اعدام سازمان میدهد و با دعوت از فعالین علیه اعدام همزمان از نظر فکری، فرهنگی و سیاسی، جنبش علیه اعدام را تقویت می کند.
تهیه کننده: کمیته بین المللی علیه اعدام
زمان پخش: جمعه ها 20:30 تا 21:00 بوقت ایران
بالای صفحه