کلیپ روز: اعتصاب کارگران هفت تپه در روز سی ام – اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران – ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه