کلیپ روز: گردهمایی اعتراضی علیه اعدام و در همبستگی با کارگران هفت تپه – دانمارک، کپنهاگ – ١ اوت ۲۰۲۰

بالای صفحه