کلیپ روز: پیام حمید تقوائی، لیدر حزب کمونیست کارگری، به مردم ایران – ۱۲ اوت ۲۰۲۰

بالای صفحه