نگاه شما: گزارش تورم و رکود اقتصادی از زبان مردم؛ روستای محروم گاما (ولیعصر) بندر ماهشهر – ۱۳ اوت ۲۰۲۰

بالای صفحه