کلیپ روز: نشست انتقادی مینا احدی با معاون وزیر خارجه آلمان – ۱۵ آگوست ۲۰۲۰

بالای صفحه