کلیپ روز: انتقال جعفر عظیم زاده از بخش بیماران کرونایی بهداری اوین به بیمارستان طالقانی – ۱۷ اوت ۲۰۲

بالای صفحه