شعاردهی‌های شبانه شهروندان در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند – شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲

thumbnail

شیراز – مرگ بر خامنه‌ای

کرج – این همه سال جنایت، مرک بر این ولایت

شهرک باقری – تهران – مرگ بر حکومت دخترکش

سعادت آباد – تهران – مرگ بر حکومت بچه کش

شهرک اکباتان – تهران – مرگ بر دیکتاتور

چیتگر – تهران – مرگ بر خامنه ای ضحاک

شهرک اکباتان – تهران – مرگ بر دیکتاتور

کرج – زن زندگی آزادی؛ شعاردهی شبانه در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند

بالای صفحه