همدان – تجمع سراسری بازنشستگان کشوری در اعتراض به وضعیت بد معیشتی

بالای صفحه