شهرپرند – تهران – مرگ بر خامنه‌ای قاتل؛ کف‌نویسی توسط مردم آزادیخواه در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند

بالای صفحه