ایسکرا: مراسم خاکسپاری آرميتا گراوند

thumbnail

۱۳ آبان ۱۴۰۲ – ۴ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کننده: سیاوش مدرسی
تهیه و اجرا: جمیله میراکی
برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه