جنگ حماس و اسرائیل، جمهوری اسلامی و انقلاب زن زندگی آزادی

thumbnail


سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ ، ۷ نوامبر ۲۰۲۳
گفتگو و پرسش و پاسخ با مصطفی صابر و کیان آذر
برنامه‌ای از سازمان جوانان کمونیست
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه