تجمع بیش از چهارصد دکتر داروساز در استان خراسان در مقابل استانداری در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و کمبود دارو

بالای صفحه