رویدادها: آخرین وضعیت جنگ اسرائیل و حماس در هفته پنجم جنگ

thumbnail


پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۹ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کننده: حمید تقوایی
گرداننده: میلاد رسایی منش
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه