ایسکرا: تاثیر انقلاب زن زندگی آزادی در کردستان

thumbnail

۱۷ آبان ۱۴۰۲ – ۸ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کننده: نسان نودینیان
تهیه و اجرا: مینا بهروزی
برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه