اکس مسلم: نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی در سمینار به مناسبت سالگرد تصویب قانون لایسیته در پاریس شرکت می‌کند

thumbnail

۱۹ آبان ۱۴۰۲ – ۱۹ نوامبر
۲۰۲۳ با حضور: عطیه نیک نفس میلاد رسایی منش
برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه