بیانیه مشترک تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی در حمایت از اعتراضات کارگران نفت

thumbnail

آبان ۱۴۰۲
امضا کنندگان:
– تشکل دانشجویان پیشرو
– نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال
– نهاد دانشجویان آزاد خوراسگان (دانشگاه آزاد اصفهان)
– کمیته سراسری دانشجویان کردستان
– اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا
– جمعیت دانشجویان آزاد (دانشگاه آزاد سنندج)

جمعی از دانشجویان و فعالین:
– دانشگاه اصفهان
– دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
– دانشگاه شیراز
– دانشگاه صنعتی اصفهان
– دانشگاه هنر اصفهان
– دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
– دانشگاه کردستان
– دانشکده فنی دخترانه سنندج
– دانشکده فنی یزدان‌پناه کردستان

بالای صفحه