همبستگی انسانی: اعتراضات کارگران، دو خبراز ارومیه و روز شمار انقلاب

thumbnail

۲۲ آبان ۱۴۰۲ – ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳
تهیه و اجرا: محمد شکوهی
برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی)
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه