همبستگی انسانی: پرونده سازی برای ۱۰ کارگر در تبریز،یاد جانباختگان و نفت

thumbnail

۲۳ آبان ۱۴۰۲ – ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳
تهیه و اجرا: محمد شکوهی
برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی)
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه