همبستگی انسانی: اخبار، سالگرد اعتصابات سراسری و روز شمار انقلاب

thumbnail


۲۵ آبان ۱۴۰۲ – ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳
تهیه و اجرا: محمد شکوهی
برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی)
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه