ایسکرا: خبرهای مهم و رویدادها

thumbnail

۲۴ آبان ۱۴۰۲ – ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳
تهیه و اجرا: مینا بهروزی
مسئول فنی: نگار نادری
برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه