گفت و گو: آبان ادامه دارد

thumbnail


۲۶ آبان ۱۴۰۲ – ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کنندگان: پریسا پوینده و اصغر کریمی
تهیه و اجرا: سیما بهاری
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه