اسلام‌آباد غرب – تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان به عدم پرداخت کارانه و اضافه کاری سال گذشته

بالای صفحه