همبستگی انسانی: گرامیداشت یادجانباختگان آبان و روز شمار انقلاب

thumbnail

۲۷ آبان ۱۴۰۲ – ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳
تهیه و اجرا: محمد شکوهی
برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی)
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه