همبستگی انسانی: تبریز ٢٨ آبان ١٤٠١، لایحه حجاب و عفاف و روز شمار انقلاب

thumbnail

۲۸ آبان ۱۴۰۲ – ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳
تهیه و اجرا: محمد شکوهی
برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی)
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه