ایسکرا: تفسیر خبر، راه پایان دادن به کولبری، سرنگونی حکومت اسلامی است

thumbnail

۲۵ آبان ۱۴۰۲ – ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳
تهیه و اجرا: عبدل گلپریان
برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه