اکس مسلم: شعار «فلسطین را آزاد کنید.» در سال ۲۰۲۳ چه معنایی دارد؟

thumbnail


ضرورت اقدام و عمل به مناسب ۲۵ نوامبر٫ روز جهانی منع خشونت علیه زنان چیست؟
۲۹ آبان ۱۴۰۲ – ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳
با حضور:
عطیه نیک نفس
میلاد رسایی منش
برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه