میزگرد: هشدار به مردم درمورد فاجعه کرونا در ایران- با کاظم نیکخواه و اصغر کریمی – ۳۰ آوریل ۲۰۲۰

بدنبال نامگذاری سال جدید بعنوان “سال جهش تولید” توسط خامنه ای, حزب کمونیست کارگری ایران بیانیه ای در هشدار به مردم صادر کرد. در این بیانیه آمده است:

“علیرغم ادامه تلفات گسترده کرونا در ایران، جمهوری اسلامی بسرعت در حال عادی سازی فضای جامعه برای آن بلندپروازیهای سفیهانه ای است که خامنه ای آنرا “جهش تولید” نامیده است. قرار است درست در اوج شرایط کرونا تولید در کشوری که اقتصادش سالهاست به گل نشسته است جهش کند! با انتشار آمار غیر واقعی و کم کردن و سست کردن اقدامات محدودی که علیه کرونا در پیش گرفته بودند، حکومت اسلامی عملا دارد جان و زندگی مردم این کشور را به طور جدی بخطر می اندازد و یک بار دیگر نشان میدهد که برای جان انسانها ذره ای ارزش قائل نیست.”

در این برنامه میزگرد, کیوان جاوید دراینباره با اصغر کریمی و کاظم نیکخواه به جوانب مختلف این مساله می پردازند.

بالای صفحه