میزگرد: چه کار کردی که شوهرت تو را کتک زد؟ با فریده آرمان – مینا احدی و شیرین شمس – ۳۰ آوریل ۲۰۲۰

خشونت به زن در در خانواده, معضلی بزرگ در ایران است که در دوران کرونا تشدید شده است. در این برنامه میزگرد, مینا احدی, فریده آرمان و شیرین شمس به سوالات کیوان جاوید درباره معضل خشونت خانوادگی پاسخ می دهند.

بالای صفحه