میزگرد: ستاد مردمی مبارزه با کرونا – با دکتر میترا بابک، شعله پا کروان و مینا احدی – ۱۷ مه ۲۰۲۰

اهمیت  همکاری و پیوستن به ستاد مردمی مبارزه با کرونا در ایران! در این برنامه دکتر میترا بابک روانشناس و پژوهشگر که جدیدا شروع به همکاری با ستاد کرده اند ، همراه با شعله پاکروان و مینا احدی زوایای مهمی از مبارزه، همکاری و احساسشان از فعالیت اجتماعی را مورد بحث قرار میدهند.

میزگرد: از زاویه و دید مردمی که برای رهایی از چنگال حکومت اسلامی مبارزه می کنند، پرسش هایی مطرح است که انتظار دارند نیروهای اپوزیسیون جواب بدهندحزب کمونیست کارگری بعنوان رادیکال ترین، انقلابی ترین و سازش ناپذیر ترین بخش اپوزیسیون سرنگونی طلب، از زاویه و جهت سوسیالیستی به پرسش ها پاسخ میدهد تا راه را برای مبارزه عمیق تر هموار کند تا از این منظر مقابله متشکل و انسانگرایانه مردم علیه حکومت اسلامی هموار تر شودموضوعات داغ سیاسی در میزگرد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و هدف میزگرد یافتن پاسخ است.

زمان پخش: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و یکشنبه ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ بوقت ایران

بالای صفحه