اکس مسلم: چرا بی بی سی اسلام پناهی می کند؟ – با کیوان جاوید و نسترن گودرزی – ۱۷ مه ۲۰۲۰

اکس مسلم 

برنامه تلویزیونی اکس مسلم با روی‌کردی سیاسی، با اسلامیسم و ارتجاع مذهبی مبارزه فعال و مستمر میکند. برنامه های هفتگی ما باتمرکز بر اخبار مهم مرتبط با جنش خردگرایان، ضد دین ها و اکس مسلم ها، به نقد و تحلیل مسائل روز میپردازد. هدف برنامه هایتلویزیونی اکس مسلم  مبارزه سیاسی و فکری با جنبش اسلام سیاسی و عقاید واپسگرای مذهبی است. ما تلاش داریم تریبون انسانهای آزاد اندیشی باشیم. تمرکز اصلی فعالیت تلویزیونی ما مبارزه با جمهوری اسلامی است. آزادی بیان و اندیشه و نقد بی امانارتجاع مذهبی از دیگر اهداف ما است.

تهیه کننده: سازمان اکس مسلم اسکاندیناوی    صفحه فارسی 
تهیه و اجرا: میلاد رسایی منش، نسترن گودرزی، حامد جمالی

تماس: اینستگرام     تویتر     فیسبوک     تلگرام     یوتیوب 

زمان پخش: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰ بوقت ایران

بالای صفحه