نگاه شما: سهیلا منصوریان مرا از پیست انقلاب بیرون کردن- ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۰

🔴 نگاه شما: برگرفته از مدیای اجتماعی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 سهیلا منصوریان مرا از پیست انقلاب بیرون کردند 🔺 اعتراض جوان خوزستانی به صحبتهای استاندار 🔺 ۲۱ تیر ۱۳۹۹ – ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه