کلیپ روز: بار دیگر جرقه سرنگونی زده شد! – اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران – ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۰

 

بالای صفحه