نگاه شما: سوئد، مالمو- روز جهانی اعتراض علیه اعدام معترضین آبان و رژیم جمهوری اسلامی – ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۰

#اعدام_نکنید #نه_به_اعدام

بالای صفحه