نه به اعدام:  قتل حکومتی آرمیتا گراوند و تاثیر اخبار جنگ در فضای سیاسی و خبری ایران

thumbnail


۸ آبان ۱۴۰۲ – ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳
شرکت کننده: هرمز رها
تهیه و اجرا: نسرین نامدار پور
برنامه ای از کمیته علیه اعدام
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه