پیام مردم کردستان به ابرهیم رئیسی: هنوز کوچه های سنندج بوی خون می دهد، گم‌شو بیشرف

بالای صفحه