رویدادها: افزایش اعدام‌ها در ایران توسط جمهوری اسلامی و انتقاد گوترش از اعدامها در ایران

thumbnail

پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۲ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کننده: اصغر کریمی
گرداننده: میثم عتیق
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه