همبستگی انسانی: یاد جانباختگان، اخبار معلمان، حجاب و مدارس اردبیل( به زبان تُرکی)

thumbnail


۱۲ آبان ۱۴۰۲ – ۳ نوامبر ۲۰۲۳
تهیه و اجرا: محمد شکوهی
برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه