ایسکرا: اخبار و رویدادهای مهم

thumbnail

۹ آبان ۱۴۰۲ – ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳
تهیه و اجرا: مینا بهروزی
برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه