اکس مسلم: حماس نماینده مردم فلسطین نیست

thumbnail

۱۲ آبان ۱۴۰۲ – ۳ نوامبر ۲۰۲۳
با حضور:عطیه نیک نفس – میلاد رسایی منش
برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه