گزارشات تصویری از تجمعات اعتراضی بازنشستگان – سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲

بالای صفحه