اکس مسلم: صحبت های عجیب پدر روح الله عجمیان٫ لومپنیسم اسلامی به چه معناست؟

thumbnail

۱۵ آبان ۱۴۰۲ – ۶ نوامبر
۲۰۲۳ با حضور: عطیه نیک نفس – میلاد رسایی منش
برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه