همبستگی انسانی: اخبار نفت، وضعیت کارگران معترض آق دره و دریاچه ارومیه(به زبان تُرکی)

thumbnail


۱۶ آبان ۱۴۰۲ – ۷ نوامبر
۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی
برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه